Bạn không cần phải là chuyên gia tài chính để đầu tư chứng khoán

Sách đầu tư

Đúng vậy! Thật sự bạn không cần phải có chuyên môn sâu về tài chính thì mới có thể đầu tư thành công trên thị trường. Tôi biết đến chứng khoán vào năm 2019 đến tận tháng 6 năm 2020 tôi mới bắt đầu đầu tư sau khi tìm hiểu về một công ty (VHC), … Đọc tiếp